Firma navazuje na starobylou, více než stodvacetiletou, tradici místního strojírenského závodu Jeřábek, který byl v roce 1948 znárodněn a přeměněn na státní podnik. Přestože původní majitelé dnes ve firmě nijak nefigurují, rádi dali souhlas, aby se strojaři z Agadosu k historii jejich bývalého podniku přihlásili a pokračovali v rozvoji strojírenství v regionu.

Samotný podnik Agados vznikl v roce 1992 z tehdejšího podniku Agrostroj Pelhřimov. Meziříčský závod se do té doby zabýval výrobou mlýnských strojů, rozmetadel chlévské mrvy a jiných zemědělských strojů, a také stavbou krmných sil.

Nápad vyrábět přívěsy vznikl po oslovení jednou belgickou firmou, která tehdy hledala dodavatele, a nakonec vyšla i jeho realizace. Při dnešní šíři sortimentu se ani nechce věřit, že se tady v samotných začátcích vyráběly pouze dva typy přívěsů, a to nebrzděné malé přívěsy. Na složité brzděné přívěsy se přešlo postupně až v průběhu let. V roce 2001 vznikla firma  Agados Slovakia s.r.o. zabývající se jak prodejem, tak výrobou.

Z důvodu neustálého růstu výroby se firma v roce 2006 přestěhovala z areálu na ulici Karlov do nových výrobních prostor na ulici Průmyslová.

agados_IMG_4093.jpg